Klacht

Wij streven ernaar dat u zeer tevreden bent over onze behandeling en benadering. Als het voorkomt dat u dat niet zo ervaart, horen wij dat graag van u. Wij zoeken dan naar een gezamenlijke oplossing.

Als u in zo’n geval naast onze informatie behoefte heeft aan meer advies, dan kunt u dat inwinnen bij het Tandheelkundig Informatie Punt (TIP, https://www.allesoverhetgebit.nl/over-ons/tandheelkundig-informatie-punt).

Als ook dat niet tot een goede oplossing leidt, dan kunt u zich wenden tot de KNMT-klachtenregeling waarbij wij zijn aangesloten (de Geschilleninstantie Mondzorg). Die regeling voldoet aan de eisen die de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg aan iedere zorgverlener stelt. 

De regeling biedt twee mogelijkheden, namelijk: 

  • De KNMT kan een bemiddelende rol spelen.
  • De klacht kan (als er geen oplossing is gevonden) neergelegd worden bij de Geschilleninstantie Mondzorg (een initiatief van de KNMT, NVM, ONT en de Consumentenbond) voor een bindende uitspraak.