Klacht

Wij streven ernaar dat u zeer tevreden bent over onze behandeling en benadering. Als het voorkomt dat u dat niet zo ervaart, horen wij dat graag van u. Wij zoeken dan naar een gezamenlijke oplossing.

Als u in zo’n geval naast onze informatie behoefte heeft aan meer advies, dan kunt u dat inwinnen bij het Tandheelkundig Informatie Punt (TIP). Telefoonnummer: 0900 20 25 012, €0,15 per minuut. Het TIP is opgericht door de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde.

Als ook dat niet tot een goede oplossing leidt, dan kunt u zich wenden tot de KNMT-klachtenregeling waarbij wij zijn aangesloten (de Geschilleninstantie Mondzorg). Die regeling voldoet aan de eisen die de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg aan iedere zorgverlener stelt. 

De regeling biedt twee mogelijkheden, namelijk: 

  • De KNMT kan een bemiddelende rol spelen.
  • U kunt (als er geen oplossing is gevonden) de klacht neerleggen bij de Geschilleninstantie Mondzorg (een initiatief van ANT, KNMT, NVM en ONT) voor een bindende uitspraak.