Praktijkregels

Periodieke controle

Wij vinden een goede mondgezondheid erg belangrijk. Aan de basis van een goede mondgezondheid staat de periodieke controle. Voor de periodieke controles willen wij elke cliënt ieder half jaar zien. Tenzij de tandarts u heeft verteld dat voor u een andere frequentie voldoende is.

Als wij u langer dan anderhalf jaar niet voor de controle zien, sturen wij u een brief met het verzoek om contact met ons op te nemen. Vernemen wij daarop niets van u, dan wordt u uit ons cliëntenbestand uitgeschreven.

Tandartsrekening

De cliënt ontvangt zelf de rekening. De cliënt dient de rekening zelf aan de tandarts te voldoen. Als u een tandartsverzekering heeft kunt u de tandartsrekening zelf declareren bij uw verzekering. In de polisvoorwaarden kunt u nakijken welke behandelingen voor u vergoed worden. Dit is per zorgverzekeraar en per afgesloten polis erg verschillend.

In het geval van een uitgebreide behandeling stellen wij u voor om de behandeling te begroten. Tijdens de behandeling kan blijken dat de diagnose – en als gevolg daarvan de behandeling – aangepast moeten worden. Hierdoor kunnen de behandelkosten ook veranderen.

Verhindering en niet nagekomen afspraak

Bij verhindering verzoeken wij u vriendelijk om minimaal 48 uur / twee werkdagen van tevoren af te bellen. Anders zijn wij genoodzaakt de verloren tijd in rekening te brengen. De rekening hiervoor bedraagt minimaal € 20,00 per 10 minuten en kan oplopen tot 100% van het bedrag van de geplande behandeling. Let op: de email wordt niet dagelijks gelezen. Een annulering van een afspraak per email is daarom niet voldoende. U dient deze ook altijd telefonisch door te geven (tenzij uw email beantwoord is).

Als u driemaal niet aanwezig bent op een geplande afspraak, wordt u uit ons cliëntenbestand uitgeschreven.

Betalingsachterstand

In geval van betalingsachterstand zal de tandarts verdere behandeling uitstellen.

Wijzigingen persoonsgegevens

Wij verzoeken u vriendelijk om eventuele wijzigingen wat betreft uw persoonsgegevens, alsook telefoonnummers, e-mailadressen, verzekeringsgegevens en veranderingen wat betreft uw medische situatie aan ons door te geven. Dit bij voorkeur per e-mail: info@tandartspraktijkoosterman.nl

Tenslotte verzoeken wij u om het geluid van uw mobiele telefoon bij binnenkomst van de tandartspraktijk uit te zetten.