Praktijkregels

Periodieke controle

Een goede mondgezondheid is van groot belang. Aan de basis van een goede mondgezondheid staat de periodieke controle. De periodieke controle stelt ons namelijk in staat om tijdig veranderingen te signaleren en indien nodig te verhelpen. Wij willen u hiervoor iedere zes maanden zien, tenzij de tandarts aangeeft dat voor u een andere frequentie noodzakelijk/voldoende is.

Als wij u anderhalf jaar lang niet voor controle zien, ontvangt u van ons een bericht met daarin het verzoek contact met ons op te nemen. Indien wij daarop niet van u vernemen, wordt u uitgeschreven uit ons patiëntenbestand.

Wijzigingen persoonsgegevens

Wij verzoeken u wijzigingen van persoonsgegevens, contactgegevens, verzekeringsgegevens en/of veranderingen wat betreft uw medische situatie aan ons door te geven.

Mobiele telefoon

Wij verzoeken u om het geluid van uw mobiele telefoon bij binnenkomst van de tandartspraktijk uit te zetten.

Tandartsrekening

U ontvangt zelf de rekening. Als u een tandartsverzekering heeft afgesloten, kunt u de rekening declareren bij de verzekering. In de polisvoorwaarden staat welke behandelingen worden vergoed; dit is per zorgverzekeraar en afgesloten polis erg verschillend. U voldoet de rekening aan de tandarts.

Uiteraard kunt u voor (uitgebreide) behandelingen een begroting krijgen. Als tijdens de behandeling blijkt dat het behandelplan moet worden aangepast, kunnen de behandelkosten veranderen. Wij zullen dat met u bespreken.

Verhindering en niet nagekomen afspraak

Bij verhindering verzoeken wij u om dit minimaal 48 uur / twee werkdagen van tevoren door te geven. Omdat de gereserveerde tijd anders moet worden berekend. De rekening hiervoor bedraagt minimaal € 20,00 per 10 minuten en kan oplopen tot 100% van het bedrag van de geplande behandeling. Let op: annulering van een afspraak dient u telefonisch door te geven (dus alleen per email is niet voldoende).

Als u driemaal niet aanwezig bent op een geplande afspraak, wordt u uit ons patiëntenbestand uitgeschreven.

Betalingsachterstand

In geval van betalingsachterstand zal de tandarts verdere behandeling uitstellen.