Covid-19

Er is wereldwijd sprake van een pandemie door besmetting met het coronavirus. De essentie van de Nederlandse aanpak is om het virus maximaal te controleren, waarbij kwetsbare groepen worden beschermd.

Vanwege de ontwikkelingen rondom het Coronavirus en op advies van onze beroepsorganisaties zijn er gedurende de maanden maart en april bijna geen reguliere tandheelkundige behandelingen uitgevoerd.

Sinds 23 april zijn wij weer beperkt open voor reguliere patiëntenzorg. De afspraak die we vanaf dat moment met u hebben, gaat daarom vanuit onze kant door. 

Voor de afspraak

Het beleid dat we volgen is dat er alleen mensen in de praktijk worden toegelaten waarvan we met vrij grote zekerheid weten dat ze gezond zijn. Als u daarom één van de volgende vragen met ‘ja’ beantwoordt, dan verzoeken wij u om uw afspraak te annuleren:

 • Heeft u nu corona?
 • Heeft u huisgenoten/gezinsleden die in de afgelopen 2 weken corona hebben gehad?
 • Bent u genezen van corona korter dan 2 weken geleden?
 • Heeft u één of meerdere van de volgende symptomen: verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn, benauwdheid, koorts (meer dan 38⁰C)?
 • Heeft u huisgenoten/gezinsleden met deze symptomen?
 • Bent u in thuis-isolatie?
 • Woont u in een verpleeghuis of instelling voor mensen met een verstandelijke beperking?

In de praktijk

Omdat handhygiëne bij deze virusuitbraak een belangrijk bron van besmetting is, zullen wij u bij binnenkomst vragen om uw handen te desinfecteren met handalcohol. We verzoeken u om daarna uw gezicht en zaken zoals bijvoorbeeld de mobiele telefoon niet meer aan te raken. In de wachtruimte en bij het maken van afspraken proberen we met elkaar zo goed mogelijk de 1,5 meter afstand te bewaren die wordt geadviseerd.

Nog wat extra aanwijzingen:

 • Kom niet te vroeg, dus liefst vlak voor de afspraaktijd bij ons binnen.        
 • Volg de aanwijzingen van ons personeel op.        
 • Kom alleen naar uw afspraak. Indien strikt noodzakelijk mag maximaal 1 ouder of begeleider meekomen.        
 • Verlaat na uw behandeling zo spoedig mogelijk de praktijk.

Wij heten u hartelijk welkom maar zullen u bij binnenkomst geen hand geven. Voor sommige behandelingen zullen wij u vragen om gedurende 1 minuut de mond te spoelen. In de behandelkamer houden we ons aan de Richtlijn Infectiepreventie in Mondzorgpraktijken en hebben we aanvullende hygiënemaatregelen genomen.

Tenslotte: er is geen lectuur en geen speelgoed in de wachtkamer aanwezig. Er kan geen gebruik worden gemaakt van de algemene toiletten.

Als u vragen heeft, laat het ons weten! In verband met de beperkte bereikbaarheid op dit moment doet u dit per email: info@tandartspraktijkoosterman.nl.