Spoed

Onder werktijd

In geval van spoedklachten die absoluut niet kunnen wachten, bel altijd eerste de praktijk (0252 412 369). Buiten praktijkuren of in geval van een telefoonstoring, kunt u de tandarts op werkdagen tussen 8:00 en 17:00 bereiken op telefoonnummer 06 8379 8083. 

 

Buiten werktijd

Voor tandheelkundige behandeling die niet kan wachten tot de reguliere praktijkuren, kunt u contact opnemen met de spoedgevallendienst. Het betreft hier situaties die directe behandeling vereisen, zoals een ongeval of nabloeding.

Dagelijks na 17:00 tot 8:00 de volgende dag; in het weekend en tijdens feestdagen kunt u contact opnemen met de Mondzorg Poli op telefoonnummer 020 723 4848. Zij zullen bepalen of directe behandeling noodzakelijk is. Anders volgt een telefonisch advies.

Tijdens de waarneming dient u de behandeling contant te voldoen. Neem uw legitimatiebewijs en zorgverzekeringspas mee.