Tarieven

De tarieven voor de mondzorg worden vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). De tarievenlijst voor 2021 kunt u hier bekijken.